Üdvözöljük honlapunkon!

Bemutatkozás

Kapcsolat

Szolgáltatásaink

Galéria

Tervezőcsapatunk több mint 5 fővel végzi a tervezési munkákat.

 • Vezető tervező irányítja minden szakágban a tervezést.

 • A legkorszerűbb számítógépeket és programokat használják tervezőink.

 • Felkészült projektmenedzsereink fogják össze a tervezési munkákat.

Széleskörű referenciáink biztosítják a megbízókat a legkorszerűbb megoldások alkalmazásáról.

Az elmúlt évek főbb tervezési referenciái:

 • Szeged város vízkár-elhárítási terve

 • Kistelek város területét érintő szennyvíz kezelési rendszer kiépítése

 • Mélykút város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása vízjogi engedélyes terv, kiviteli terv, FIDIC Piros ás Sárga könyves tenderdokumentáció

 • Hódmezővásárhely, Hódtó-Kistiszai főcsatorna belterületi szakágának rekonstrukciója I. ütem

 • Mindszent város szennyvízelvezetési és szennyvíztisztításai beruházásának megvalósítása KEOP-7.1.2.0-2008-0242

 • Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése KEOP-7.1.2.0-2008-0194

 • Sándorfalva-Szatymaz települési agglomeráció szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának kiépítése KEOP-7.1.2.0-2008-0202

 • Szatymaz, Baks, Csólyospálos, Zsombó, Tiszasziget, Kömpöc, Újszentiván,Domaszék belterületi vízrendezés

 • Homokhátsági vízpótló rendszer I.-II. ütem

 • Szeged szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése I. ütem vízjogi létesítési engedély: megvalósíthatósági tanulmány, kiviteli terv készítése

 • Szeged belterületi vízrendezés I. ütem vízjogi létesítési engedélyes terv készítése, kiviteli terv

 • Holt-Maros rehabilitáció II. ütem és vízpótlás vízjogi létesítési engedélyes terv készítése KAC pályázat készítés, kiviteli terv

 • Szeged belterületi vízrendezés III.-IV. ütemek elvi vízjogi engedélyezési terv, megvalósíthatósági tanulmány,vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció készítése, támogatási pályázat összeállítása

 • Makó Ipari Park II/A. ütem ivóvízellátás,- szennyvízcsatorna hálózat,- csapadékcsatorna hálózat vízjogi létesítési engedélyezési terv készítése, útépítés,- elektromos hálózat tervezése kiviteli terv készítése

 • Maty-Fehértói főcsatorna belvízöblözetének korszerűsítése vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció

 • Szillér-Baktói főcsatorna és Tápéi átemelő rekonstrukciója

 • Újszeged belvízbefogadó rehabilitációja -Holt-Maros III. ütem

A kivitelezés folyamán a szakszerű műszaki ellenőri tevékenység végzése elengedhetetlen ahhoz, hogy a tervezett beruházás az építési előírásoknak a vonatkozó engedélyeknek és műszaki terveknek megfelelően valósuljon meg. Ezt a feladatot szakembereink a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott jogosultságokkal, több évtizedes gyakorlattal, megbízóink megelégedésére látják el.

Az elmúlt évek főbb műszaki ellenőri referenciái:

 • Kistelek város szennyvíz,- elvezető és kezelési rendszer kiépítése

 • Mélykút város szennyvíz csatornázási és szennyvíztisztítási beruházása

 • Csanádpalota város szennyvízelvezetési és szennyvízkezelési beruházása

 • Szeged-Algyő ivóvízminőség-javító projekthez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység teljes körű ellátása

 • Kistelek és Csengele települések Ivóvízminőség-javító program

 • Szeged belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése

 • Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítása

 • Sándorfalva – Szatymaz települési agglomeráció szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának kiépítése

 • Mórahalom és Zákányszék települések szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása

 • Nagymágocs nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása

  „Szeged, Tarján városrész kijelölt akcióterületének rehabilitációja” elnevezésű nyertes ROP pályázat megvalósítása, Komplex projektkoordináció

 • Szeged és kistérsége szennyvíztisztításának és szennyvíz-csatornázásának fejlesztése ISPA/Kohéziós Alap támogatással program, 5 építési projekt FIDIC Mérnöki, lebonyolítói, műszaki ellenőri munkáinak elvégzése

 • Szeged szennyvízcsatorna hálózat fejl. I. ütem lebonyolítás, műszaki ellenőrzés

 • Szeged belterületi vízrendezés I.ütem lebonyolítás, műszaki ellenőrzés

 • Holt – Maros rehabilitáció II. ütem lebonyolítás, műszaki ellenőrzés

 • Szeged belterületi vízrendezés III.- IV. ütemek lebonyolítás, műszaki ellenőrzés

Munkatársaink közreműködnek a pályázatok készítésében és pályáztatások lefolytatásában, projektterv kidolgozásában, majd ezt kővetően a pályázati dokumentumok elkészítésében.

A projektmenedzsment területén elsősorban az alábbi szolgáltatásokkal állunk rendelkezésükre:

 • Elkészítjük a projekt eljárási, dokumentálás, stb. szabályzatait

 • Segítünk előkészíteni a közbeszerzési eljárásokat (megfelelő szakértők bevonásával)

 • Folyamatos monitoringot végzünk a projekt kapcsán

 • Vezetjük vagy felügyeljük a dokumentálást és elkészítjük a jelentéseket, kifizetési kérelmeket, részt veszünk a helyszíni ellenőrzéseken, stb.

 • Ellátjuk a projekt megvalósulásának műszaki felügyeletét

 • Könyvvizsgálattal, pénzügyi szakértői tevékenységgel segítjük a projekt megvalósulását

Az elmúlt évek főbb projektmenedzsment referenciái:

 • „Szeged, Tarján városrész kijelölt akcióterületének rehabilitációja” elnevezésű nyertes ROP pályázat megvalósítása, Komplex projektkoordináció

 • Debrecen ISPA projekt szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése és szennyvíztisztító telep építés : pénzügyi szakértői tevékenység ellátása

 • Tápió menti régió ( 20 település ) szennyvízelvezetése : pénzügyi és műszaki szakértői tevékenység ellátása

A hazai és az uniós pályázati lehetőségek területén az ügyfél igényeinek megfelelő pályázati lehetőség kiválasztása a pályázati anyag teljes körű összeállítása és benyújtása.

 • Nagy hangsúlyt fektetünk a pályázati tanácsadásra, hiszen ez az a fázis, ahol az ügyfél személyes igényeihez mérten tudjuk a megfelelő pályázatot előkészíteni.

 • Az igények alapján a megfelelő pályázat kiválasztása után a jogszabályoknak, továbbá a támogató hatóság által kiírt egyéb feltételeknek megfelelően a pályázati anyag teljes körű kidolgozása.

 • A megbízóval fenntartott folyamatos kommunikáció, hogy minél teljesebb pályázatot készíthessünk akár projektötletekhez is.

Az elmúlt évek főbb pályázatírói referenciái:

 • belterületi csapadék- és belvíz elvezetés (DAOP) pályázatok több mint tíz településre a régióban, több évben is.

 • Szeged és kistérsége szennyvíztisztításának és szennyvíz-csatornázásának fejlesztése ISPA/Kohéziós Alap támogatással program

Cégünk komplex közbeszerzési szolgáltatással is segíti ügyfeleit. Gyors, átlátható, szakszerű közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítását vállaljuk.

 • előkészítés

 • ajánlattételi szakasz

 • bírálati szakasz

 • szerződéskötés

 • szerződés teljesítés

Az elmúlt évek főbb közbeszerzési referenciái:

 • FLORATOM-KER TÉSZ részére csomagolásra alkalmas berendezés beszerzése

Cégvezető: Novák Gyula vezérigazgató

Székhely, iroda: 6720 Szeged, Széchenyi tér 5.  I. 3.

Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 611.

Telefon/fax: (62) 425-821, 420-285

E-mail: szvmf@szvmf.hu