Foglalkoztatottak létszáma 2018 évben

Foglalkoztatottak létszáma 2018 évben: 11 fő
Bérköltség 43.312 eFt
Személyi jellegű egyéb kifizetések 8.091 eFt
Bérjárulékok 9.975 eFt
Összes személyi jellegű ráfordítás 61.387 eFt