Category Archives: Nyilvánosság

Közérdekű adatok

By | Nyilvánosság | No Comments

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje: A társaságnál a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítása a vezérigazgató hatáskörébe tartozik.

Intézkedések: A Transparency International által vizsgált kötelező és ajánlott közzétételi lista (TTI) pontjai szerinti adatok felvitele a honlapra. Felelőse: műszaki informatikus

A vállalat kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek: A társaság nem kezel közérdekű adatokat, erre vonatkozó szerződéssel nem rendelkezik.

Államháztartás pénzeszközei felhasználásával összefüggő, 5M Ft-ot elérő szerződések

By | Nyilvánosság | No Comments

(Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő ötmillió forintot elérő vagy meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyon értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések.)

A társaság által képviselt álláspont a szerződések nyilvánosságával kapcsolatban: A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/1.§ (2) bekezdése alapján “Nem ismerhető meg továbbá a köztulajdonban álló gazdasági társaság, valamint az általa irányított vállalkozás üzleti tevékenységével kapcsolatos azon adat, amelynek más által történő megszerzése vagy nyilvánosságra hozatala a köztulajdonban álló gazdasági társaság vagy az általa irányított vállalkozás üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okoz. (3) Aránytalan a sérelem akkor, ha az adat más általi megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a köztulajdonban álló gazdasági társaság, vagy az általa irányított vállalkozás versenytársát indokolatlan előnyhöz juttatná.”

Társaságunk 2016. év folyamán nem kötött 5M Ft-ot meghaladó értékű szerződést.

Közbeszerzési szerződések

By | Nyilvánosság | No Comments

A társaság által közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések a www.kozbeszerzes.hu oldalon érhetőek el.

Ajánlattevőként a társaság által képviselt álláspont a szerződések nyilvánosságával kapcsolatban: A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/1.§ (2) bekezdése alapján “Nem ismerhető meg továbbá a köztulajdonban álló gazdasági társaság, valamint az általa irányított vállalkozás üzleti tevékenységével kapcsolatos azon adat, amelynek más által történő megszerzése vagy nyilvánosságra hozatala a köztulajdonban álló gazdasági társaság vagy az általa irányított vállalkozás üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okoz. (3) Aránytalan a sérelem akkor, ha az adat más általi megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a köztulajdonban álló gazdasági társaság, vagy az általa irányított vállalkozás versenytársát indokolatlan előnyhöz juttatná.”

Működést szabályozó törvényi háttér

By | Nyilvánosság | No Comments

A társaság működését alapvetően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályozza.
A társaság fő tevékenysége a TEÁOR’08 szerinti: 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
További tevékenységi körök:
4313 Talaj mintavétel, próbafúrás
4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4291 Vízi létesítmény építése
4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés
7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 Műszaki vizsgálat, elemzés
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

Éves közbeszerzési terv, statisztikai összegzés

By | Nyilvánosság | No Comments

Az SZVMF ZRT beszerzési szabályzata VI. rész 6.1. pont a) bekezdése szerint: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól: 3.§ (3) pontja szerinti értékhatárt az SZVMF ZRT-nél egyetlen beszerzés sem érte el, így közbeszerzési terv nem készült.
Társaságunk nem ír ki közbeszerzést ajánlatkérőként, hanem ajánlattevőként vesz részt a közbeszerzési eljárásokban.

Kockázatmenedzsment

By | Nyilvánosság | No Comments

Az SZVMF ZRT-nél az 1993. évi XCIII. törvény 54.§ (2) bekezdése szerinti kockázatelemzés folyamatosan történik. Legutóbbi felülvizsgálata 2011. október 14-én történt meg. A felülvizsgálat eredményeként született dokumentum e linken érhető el. Az aktuális felülvizsgálat jelenleg folyamatban van.