Category Archives: Nyilvánosság

Nem normatív támogatások

By | Nyilvánosság | No Comments

A társaságunk részére nyújtott nem normatív támogatások:
.              Időszak          Állami          Önkormányzati
.                2014               0 Ft                      0 Ft
.                2015               0 Ft                      0 Ft
.                2016               0 Ft                      0 Ft

A támogatásokról szóló dokumentum e linken elérhető.

Közérdekű adatok

By | Nyilvánosság | No Comments

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje: A társaságnál a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítása a vezérigazgató hatáskörébe tartozik.

Intézkedések: A Transparency International által vizsgált kötelező és ajánlott közzétételi lista (TTI) pontjai szerinti adatok felvitele a honlapra. Felelőse: műszaki informatikus

A vállalat kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek: A társaság nem kezel közérdekű adatokat, erre vonatkozó szerződéssel nem rendelkezik.

Államháztartás pénzeszközei felhasználásával összefüggő, 5M Ft-ot elérő szerződések

By | Nyilvánosság | No Comments

(Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő ötmillió forintot elérő vagy meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyon értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések.)

A társaság által képviselt álláspont a szerződések nyilvánosságával kapcsolatban: A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/1.§ (2) bekezdése alapján “Nem ismerhető meg továbbá a köztulajdonban álló gazdasági társaság, valamint az általa irányított vállalkozás üzleti tevékenységével kapcsolatos azon adat, amelynek más által történő megszerzése vagy nyilvánosságra hozatala a köztulajdonban álló gazdasági társaság vagy az általa irányított vállalkozás üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okoz. (3) Aránytalan a sérelem akkor, ha az adat más általi megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a köztulajdonban álló gazdasági társaság, vagy az általa irányított vállalkozás versenytársát indokolatlan előnyhöz juttatná.”

Társaságunk 2016. év folyamán nem kötött 5M Ft-ot meghaladó értékű szerződést.

Közbeszerzési szerződések

By | Nyilvánosság | No Comments

A társaság által közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések a www.kozbeszerzes.hu oldalon érhetőek el.

Ajánlattevőként a társaság által képviselt álláspont a szerződések nyilvánosságával kapcsolatban: A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/1.§ (2) bekezdése alapján “Nem ismerhető meg továbbá a köztulajdonban álló gazdasági társaság, valamint az általa irányított vállalkozás üzleti tevékenységével kapcsolatos azon adat, amelynek más által történő megszerzése vagy nyilvánosságra hozatala a köztulajdonban álló gazdasági társaság vagy az általa irányított vállalkozás üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okoz. (3) Aránytalan a sérelem akkor, ha az adat más általi megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a köztulajdonban álló gazdasági társaság, vagy az általa irányított vállalkozás versenytársát indokolatlan előnyhöz juttatná.”