All posts by webman

Működést szabályozó törvényi háttér

By | Nyilvánosság | No Comments

A társaság működését alapvetően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályozza.
A társaság fő tevékenysége a TEÁOR’08 szerinti: 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
További tevékenységi körök:
4313 Talaj mintavétel, próbafúrás
4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4291 Vízi létesítmény építése
4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés
7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 Műszaki vizsgálat, elemzés
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

Éves közbeszerzési terv, statisztikai összegzés

By | Nyilvánosság | No Comments

Az SZVMF ZRT beszerzési szabályzata VI. rész 6.1. pont a) bekezdése szerint: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól: 3.§ (3) pontja szerinti értékhatárt az SZVMF ZRT-nél egyetlen beszerzés sem érte el, így közbeszerzési terv nem készült.
Társaságunk nem ír ki közbeszerzést ajánlatkérőként, hanem ajánlattevőként vesz részt a közbeszerzési eljárásokban.

Kockázatmenedzsment

By | Nyilvánosság | No Comments

Az SZVMF ZRT-nél az 1993. évi XCIII. törvény 54.§ (2) bekezdése szerinti kockázatelemzés folyamatosan történik. Legutóbbi felülvizsgálata 2011. október 14-én történt meg. A felülvizsgálat eredményeként született dokumentum e linken érhető el. Az aktuális felülvizsgálat jelenleg folyamatban van.